PGD-528 - 樱木凛2011年番号 桜木凛が200%彼女目線

PGD-528 - 樱木凛2011年番号 桜木凛が200%彼女目線

恭曰∶本茎叶根味与芎小别。 之才曰∶须丸为之使,恶石斛、芒硝,畏硝石、鳖甲、小蓟,反藜芦。

大泽兰之为兰草,尤可凭据。用《千金》神秘汤加麻黄,一服喘定十之五。

与生姜、芥子煎汤,浴风疟甚效。辩见细辛、杜衡二条。

治上,酒浸;治外,酒洗过,或火干、晒干入药。益见古人方皆有至理,一切伤暑∶《和剂局方》香薷饮∶治暑月卧湿当风,或生冷不节,真邪相干,便致吐利,或发热头痛体痛,或心腹痛,或转筋,或干呕,或四肢逆冷,或烦闷欲死,并主之。

 杲曰∶或言古人以酸涩为收,《本经》何以言利小便?每酒服方寸匕,日三服。

妇人气盛血衰,变生诸症,头晕腹满,皆宜抑气散主之。喉闭肿痛∶草药金锁匙,即马蹄草,以根捣,井华水调下即效。

Leave a Reply