GXAZ-058 - 水菜丽2016年番号 肉弾むちむち競泳水着

GXAZ-058 - 水菜丽2016年番号 肉弾むちむち競泳水着

此症甚恶,须用辛凉甘苦表里双解之品,切忌胆矾酸寒郁遏阳气,尤忌硝黄攻下,引邪入里,普济消毒饮主之。且北细辛,真者甚少,或云苇芦茎充之。

苦而微寒,乃退阴虚血热有汗之骨蒸,及肺肾胞中阴虚之伏火,亦能滋水养木。崩中,由损伤卫任,气血俱虚。

兼寒滞者,加肉桂一钱,或吴茱萸五分。白腐症则最忌利水也。

盖伏热内攻,阴气外行。麦冬之清,所以扶其不胜之肺。

脉实为内热,宜清利。一本科辛乌散不宜用,倘妄用之,其白腐更甚,而症反增剧矣。

补而不滞,利而不伐。 盖伏热内攻,阴气外行。

Leave a Reply