Vol.402嫩模nova李雅私房狂野豹纹内衣秀完美身材惹火诱惑写真[43P]_李雅_爱蜜社

Vol.402嫩模nova李雅私房狂野豹纹内衣秀完美身材惹火诱惑写真[43P]_李雅_爱蜜社

一两剂后,暑热渐退,即滑石可以渐减,随时斟酌用之,未有不应手奏效者。如此方黄、茅根过炼,则宣通之力微,石膏过炼,则清凉之力减,此三味所以不宜熬膏也。

迨胎气日盛,脐下元气渐充,遂息息上达胸中而为大气。知其从前服小青龙即愈者,因其证原受外感;今服之而不愈者,因此次发喘原无外感也,盖其薄受外感即喘;肺与肾原有伤损,但知治其病标,不知治其病本,则其伤损必益甚,是以此次不受外感亦发喘也。

知其痢久,而津液有伤也,遂去白芍、柴胡,加玄参、知母各六钱,一剂寒热亦愈。 且又为寻常服食之物,以之作粥,少加沙糖调和,小儿必喜食之。

今人治劳喘者,多有取其花与叶,作烟吸之者,实有目前捷效,较服其膏为妥善也。且虑其升补之性,与咳嗽上逆者不宜,故又佐以赭石之压力最胜者,可使人参补益之力下行直至涌泉,而上焦之逆气浮火,皆随之顺流而下;更可使下焦真元之气,得人参之峻补而顿旺,自能吸引上焦之逆气浮火下行也。

心内动悸,痞塞短气。三七化瘀解毒之力最优,且化瘀血而不伤新血,其解毒之力,更能佐生肌药以速于生肌,故于病之剧者加之。

”盖肝为将军之官,不治则易怒,因怒生热,煎耗肝血,遂致肝中所寄之相火,掀然暴发,挟气血而上冲脑部,以致昏厥。医者于治痢药中,重用黄连一两清之,热如故,而痢亦不愈。

Leave a Reply