5Eplay

5Eplay

惟厥阴与督脉会于巅,故有头痛而无身热也。程应旄曰∶肾邪上逆,故有咽中闭塞之证,下之阳气益虚,阴气益甚,故有上轻下重等证。

二阳者,太阳、阳明也。盖欲反逆为顺也,非从望、闻、问、切上,探出前后根因,无从随证用法,非头吴人驹曰∶不得拘三日为表病而与桂枝,当根据现下之变坏者而为救治。

 【注】太阳表病,医过发汗,已虚其表,因复下之,又虚其里,虽有未尽之表邪,陷里成痞,但表里俱虚,阴阳并竭,已成坏证矣。今反汗出恶风者,虚邪也,宜桂枝加葛根汤,【集注】汪琥曰∶太阳病项背强矣,复KTKT然,颈不得舒,颈之经属阳明,项背与颈KTKT然,其状当无汗,今反汗出、恶风,仲景法∶太阳病汗出恶风者,桂枝汤主之。

 初来大者,为邪气鼓动;渐渐小,为正气受伤;更来渐渐大,为邪气复进也。用附子之辛热,壮肾之元阳,而水有所主矣;白术之苦燥,创建中土,而水有所制矣;生姜之辛散,佐附子以补阳,温中有散水之意;茯苓之淡渗,佐白术以健土,制水之中有利水之道焉。

【集注】赵嗣真曰∶少阴咳而下利,呕渴心烦不眠,及厥阴下利欲饮水者,是皆传邪之热,脉必沉细数,故以黄连、滑石等清利之。故热因火动,其势炎炎,致咽燥而吐血必矣。

张锡驹曰∶谷神乃水谷所化之神,人赖此以资生也。 烧针劫汗,而复下之,火逆之邪,虽因下减,而烦躁一证独不除者,盖因汗下,大伤津液而然也。

Leave a Reply